Om Norlandia Marsvegen barnehage

Barn skal trives og utvikle seg hos oss – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen.


Marsvegen barnehage er en flott barnehage som åpnet 15. august 2014. Den har 6 baser, en tilrettelagt for funksjonshemmede. Vi har topp utstyr innen IKT, leker og personal. Barnehagen ligger sentralt på Tomasjord, med gåavstand til skog, ball-løkker, akebakker, skiløyper, idrettshaller, bibliotek mm.

Barnehagen har et definert fokusområde idrett. Idrett skal være bærebjelken i det pedagogiske arbeidet. For oss er idrett fysisk aktivitet drevet for å fremme barnas fysiske og psykiske helse. Aktivitetene skjer med utgangspunkt i Norlandia barnehagenes visjon ”med livslang lyst til lek og læring” og skal basere seg på fellesskap-mestring-aktivitetsglede.
I barnehagen tilrettelegges det for variert lek, aktivitet og hvile, og barna skal medbestemme både i planlagte og spontane aktiviteter. Barnehagens ute og innemiljø skal være tilrettelagt og gi rom for aktivitet som stimulerer til ulik fysisk aktivitet, planlagt og spontant. 

Når vi driver barnehage med vekt på idrett er det naturlig og også å ha fokus på kosthold. Vi forholder oss til helsedirektoratet retningslinjer om kosthold i barnehagen. Dette innebærer blant annet at vi har et sunt alternativ til markering av bursdager.

Norlandiabarnehagene har samarbeid med ”Gutta på skauen” i Tromsdalen, og vi vil dra på turer dit med jevne mellomrom året gjennom. Norlandiabarnehagene disponerer også en flott gamme ute på Håkøya, ”Håkøygamma”, som vi også vil kunne benytte oss av.
Vi håper dere vil ha fine år hos oss