Samarbeid og medvirkning

Et tett og godt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for oss.

Den daglige kontakten mellom hjem og barnehage er for oss veldig viktig. Både mht infromasjonsutveksling, men også i relasjonsbyggingen mellom barn - personale - foreldre.

Barnehagen har minimum 2 foreldremøter pr barnehageår. Det kan være seg informasjonsmøte, temamøte, foredrag etc.

Barnehagen gjennomfører også 2 foreldrekonferanser pr barnehageår.