Vikar

Informasjon og forventninger til deg som er vikar i Marsvegen barnehage

Velkommen til oss.

Når du er ny, er det mange inntrykk og mye å huske på, og kommer du som ringevikar er det gjerne fordi vi opplever fravær i vår grunnbemanning og vi mangler ressurser for å sette deg skikkelig inn i vår dagsrytme. Vit at vi trenger deg og vi trenger at du engasjerer deg.

Prøv å lære deg navnene på barna og de voksne. Presenter deg for foreldrene og fortell at du er vikar.  Snakk med barna og vis interesse for det de holder på med og det de er opptatt av. Vær våken for arbeidsoppgavene. Vær villig til å gjøre det du blir bedt om.
Hvis du er usikker på hva du skal gjøre – spør. Det er alltid noe vi trenger hjelp til.

Mobiltelefon
Når du er på jobb i barnehagen, legges mobiltelefonen i garderoben, vesken eller lignende!
Venter du telefon fra noen, kan du gi dem nummeret til barnehagen. Private telefoner tas fra egen telefon i pausen. Dette gjelder også SMS. Skulle det være en spesiell grunn til at du har behov for å ha mobiltelefonen på deg, gi beskjed til barnehagen.

Røyk og snus
Det er ikke tillatt å røyke eller snuse i arbeidstiden.

Taushetsplikt
I barnehagen kommer du i kontakt med mange barn og deres familier. Du får kanskje kjennskap til spesielle ting om disse menneskene som du ikke ville fått hvis du ikke jobbet i barnehagen. Husk at du ikke på noen måte har lov til å snakke med utenforstående om hva du får vite om enkeltpersoner. Det vil si at det som skjer i barnehagen blir holdt innenfor barnehagens fire vegger. Du skal undertegne taushetserklæring første dagen du blir tilkalt som vikar

Din oppførsel og våre verdier
Det er svært viktig hvordan vi voksne oppfører oss når vi jobber med barn. Vi er forbilder og rollemodeller for barna, og barna kopierer det vi gjør! Her er det viktig å passe språkbruken, hva man sier og hva man forteller til hverandre med barna til stede.
Vær kompetent i denne rollen. Ta initiativ, by på deg selv og vær ambisiøs i møte med barna. Vær vennlig og høflig, møt barna med respekt. Du har påtatt deg en krevende jobb – å jobbe i barnehagen vår innebærer å være raus, være på tilbudssiden, utgjøre en positiv forskjell og stråle av energi.

Samvær med barna – lek og aktiviteter
Vær aktiv med barna i leken – både inne og ute. Finn ut hva barna har lov til; hvilke regler som gjelder. Fordel din oppmerksomhet – ikke knytt deg til kun ett barn. Godta at noen barn ikke vil ha noe med deg å gjøre fordi du er ny og ukjent. La dem få tid til å bli kjent med deg i sitt eget tempo. Ivareta sikkerheten.

Idrett
Barnehagen har idrett som fokusområde. Dette betyr at vi trenger aktive voksne. Se i årsplan for mer info eller spør de på basen.

La mæ klare sjøl
Vi ønske at barna skal bli selvstendige og oppleve mesting med å klare sjøl. Dette betyr i praksis at vi skal tilrettelegge for at barna klarer selv og ikke gjøre alt for dem. Eks, la barna klarte opp på stolene og stellebordene, la barna finne frem og hente klærne selv, kle på seg selv (så mye de kan). Vi har god tid.

Måltid
Hjelp barna til rette, og hjelp dem som trenger det. Sitt sammen med barna ved bordet og bidra til å gjøre det hyggelig og rolig. Noen barn i barnehagen har allergier. Forhør deg med de ansatte på avdelingen hvem og hva det gjelder.

Garderoben
Her trenger barna ofte en del hjelp. Sørg for at du har en positiv og oppmuntrende tone. Gi hjelp til dem som trenger det, gi barna rundt deg ros og oppmuntring når de prøver selv.

Beredskap
Ved brann – følg rutine og prosedyre tilgjengelig på avdeling. Spør hvis du er usikker.
Orienter deg om rømningsveier, brannvarslere og slukkeutstyr på huset. Vårt samlingssted ved brann er ved Tromsdalshallen nederst på uteområdet. Du vil få gjennomgang med brannrutinene.

Hos oss står bruker alltid i fokus.
Hjertelig velkommen til Marsvegen barnehage