Tobakksfri barnehager

​Alle barn får rett til et tobakksfritt miljø når det fra 1. juli ble innført tobakksfrie barnehager og skoler. All tobakk, både røyk og snus er forbudet i barnehagens lokaler og uteområde.

Retningslinje for snus og tobakk i barnehage og skole