Lus

Hodelus (Pediculus capitis) suger blod i hodebunnen og bittene kan gi kløe. For å bli kvitt hodelus må man benytte lusemidler eller fjerne lusa ved hyppig kjemming. Hodelus kryper fra hode til hode ved nærkontakt. For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig. Kunnskap om hvordan man oppdager og behandler hodelus riktig er viktig.

Lus

Informasjon om lus til foreldre

Head lice

wszy

 القمل