Krenkende atferd/mobbing i barnehagen

Det er satt i verk en aktiv innsats mot mobbing som et samarbeid mellom regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Foreldreutvalget for Grunnskolen, Utdanningsforbundet og Barneombudet. I Manifest mot mobbing forplikter partene seg til aktivt å medvirke til at mobbing blant barn og unge ikke skjer, og partene har en felles visjon om nulltoleranse som grunnlag for arbeidet. Det er iverksatt ulike tiltak rettet motforskjellige grupper i samfunnet. (Mobbing i barnehagen,s2)

Under finner dere lenker som barnehagen tar utgangspunkt i når egen handlignsplan utarbeides.

Manifest mot mobbing 2011-2014

Mobbing i barnehagen

Strategiplan mot mobbing

Barns trivsels voksnes ansvar