Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Kort fortalt

Norlandia Marsvegen er en Idrettsbarnehage i Tromsø kommune, med 31 ansatte og 104 plasser fordelt på 8 avdelinger.


Sprett

0-3 år

Kvikk

0-3 år

Tumle

0-3 år

Trix

2-5 år

Flipp

2-4 år

Salto

2-5 år

Tempo

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Marsvegen?

Vi er en idrettsbarnehage der gleden ved bevegelse er kjernen i vårt pedagogiske arbeid. Hos oss er idrett og fysisk aktivitet veien til å styrke både barnas fysiske og mentale helse.

Innen gangavstand har vi skoger, fotballbaner, akebakker, skiløyper, idrettshaller, biblioteker og mye mer.

De som jobber hos oss er aktive og engasjerte, med en jevn fordeling mellom kvinner og menn. Vi legger vekt på følelsen av fellesskap og mestring, og tilbyr varierte lekemuligheter og aktiviteter balansert med tid for avslapning.

Barnas medvirkning er viktig og de er ofte med og påvirker både planlagte og mer spontane aktiviteter. 

Noe av det vi liker best

  • Aktiv hverdag - der barna får en dynamisk dag, perfekt balansert mellom bevegelse, læring og hvile.
  • Et mangfoldig nærmiljø med et bredt spekter av tilbud og tjenester.
  • Naturskjønne omgivelser
  • Aktive, engasjerte og trygge ansatte, med jevn fordeling mellom kvinner og menn.
  • Vi turner i turnhallen
  • Vi drar til Gutta på Skauen
  • Vi besøker Tromsø Klatresenter og motiverer og opplever mestringsfølelse sammen.
  • Vi turner i turnhallen, spiller ishockey og går på skøyter i Tromsø Ishall.

Idrettsbarnehage

I vår idrettsbarnehage er hovedfokuset på å gi barn muligheten til å utforske, leke og lære om naturlig bevegelsesglede og fysisk aktivitet. For oss er idrett og fysisk aktivitet drevet for å fremme barnas fysiske og psykiske helse. Vi er opptatt av at barnet ditt skal bli stimulert og utfordret på alle de grunnleggende bevegelsene, fra de er små og starter hos oss. Barna skal oppleve progresjon, opprettholde og utvikle gleden ved å være fysisk aktive, samt få idrett og bevegelse til å bli en naturlig del av livet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming